Business in the street

In Zambia street vending is for many a matter of survival. As the unemployment is sky high it is the only option for the jobless to be able to have an income and support their families. Our government came into power last year on the promise of “more money in your pocket”, so when street vending was banned a while back and there was a public outcry the ban was soon withdrawn (as government also realized that these are their main supporters, better keep them happy). But from then on it has simply gone out of hand. The sidewalks are in some places nearly impassable as the vendors comfortably lay out their goods and leave little more than a narrow path for people to walk. And as the end of the day draws near the vendors completely take over the streets turning a two lane road into a narrow one lane with goods such as vegetables, bread, live chickens, grilled maize etc being sold on both sides. The morning after all you see is the mess left behind for the street sweepers to clean up. Peals, plastics, ash from burnt out fires, droppings/feathers from chickens… Still I can’t help but to see it as a sign that people are not only desperate, but willing to be innovative, and work hard to make ends meet. Everybody has become entrepreneurs for the sake of putting food on the table. If only all this effort was put into something sustainable that would create long term rather than short term solutions.For now the street business is the sole income for thousands of people but once again the government has implemented a ban and people will be chased off the streets. The problem is that this won’t simply sort out the issue. What people need are real jobs and the security that it brings, so that we can walk in the streets without stepping on somebody’s dried fish, tomatoes, onions, fruit, sweets, sunglasses, batteries, dvd’s, books, shoes, toothpaste, ear rings, plastic toys….. you get the picture!

 

Image

Image

 

Svenska

I Zambia är gatuförsäljning för många en fråga om överlevnad. Eftersom arbetslösheten är skyhög är det det enda alternativet för att arbetslösa ska kunna få en inkomst och försörja sina familjer. Vår regering kom till makten förra året med löftet om “mer pengar i fickan”, så när gatuförsäljning förbjöds för en tid sedan och det blev folkstorm drogs förbudet snart tillbaka (regeringen insåg också att detta är deras främsta anhängare , bäst att hålla dem nöjda). Men  därefter har det bara gått utför. Trottoarerna är på vissa ställen nästan oframkomliga då försäljarna bekvämt lägger ut sina varor och lämnar lite mer än en smal väg för folk att passera på. Och när slutet av dagen närmar sig tar säljarna helt över gatorna och en tvåfilig väg blir till en smal fil där varor såsom grönsaker, bröd, levande kycklingar, grillad majs etc säljs på båda sidor. Morgonen efter är allt du ser röran, kvar för gatusoparna att städa upp. Skal, plast, aska från utbrända eldar, spillning / fjädrar från höns … Ändå kan jag inte låta bli att se det som ett tecken på att människor inte bara är desperata, men också villiga att vara innovativa och arbeta hårt för att få det att gå ihop. Alla har blivit entreprenörer för den skull att sätta mat på bordet. Om bara alla dessa ansträngningar lades till något hållbart som skulle skapa långsiktiga snarare än kortsiktiga lösningar. Än så länge är gatuförsäljningen den enda inkomsten för tusentals människor, men än en gång har regeringen genomfört ett förbud och människor kommer att jagas bort från gatorna. Problemet är att detta inte kommer att reda ut frågan. Vad människor behöver är riktiga jobb och den säkerhet som det ger, så att vi kan gå på gatorna utan att trampa på någons torkade fisk, tomater, lök, frukt, godis, solglasögon, batterier, DVD, böcker, skor, tandkräm, örhängen , plastleksaker …..ni förstår vad som menas!
Advertisements

3 thoughts on “Business in the street

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s