Unhealthy health care

Late Friday night my husband and I got woken up by somebody knocking on our window. It was our farm manager who came to report that our maid´s old mother had fallen and injured her hip and needed to be taken to hospital. As there is no ambulance to talk about we gave him our family car so that our driver could go to the village and pick her up and take her into the general hospital in town. In the morning our loyal maid still came to work, after sleeping not more than a couple of hours. She then told me that they had given her mother injections for the pain but that they could only x-ray her on Monday morning as the x-ray staff don´t work on weekends! So this poor old woman has been lying in agony for more than two days. The sad thing is that for you to get any help at the hospitals here you need to be pushy. But most people are not, they are just thankful for the little they get. And the attitude among the medical staff is frightening to say the least, there is now passion, no pride. You can in a way understand this attitude as the work load on all medical staff is enormous, but that does not make it acceptable. This country´s health system needs to be rebuilt from scratch if we are going to see any real change. A huge task for any government, but one that should be highly prioritized, otherwise health will remain a class issue.

 

Sent på fredagkväll blev jag och min man väckta av att någon knackade på fönstret. Det  var vår gårdsförman som kom för att meddela att vårt hembiträdes mamma hade ramlat och skadat höften och behövde tas till sjukhus. Eftersom det inte finns någon ambulans att tala om gav vi honom vår bil så att vår chaufför kunnde åka ut i byn och hämta henne och köra in henne till huvudsjukhuset inne i stan. Nästa morgon kom vårt trogna hembiträde trots allt till jobbet, efter att ha sovit ett par timmar som mest. Hon berättade då att modern fått sprutor mot smärtan men att de inte kunnde röntga henne förren på måndagmorgon då röntgen personalen inte jobbar på helger! Så denna stackars kvinna har legat i plågor i över två dygn. Det sorgliga är att om man vill få hjälp på sjukhusen här måste man vara krävande. Men det flesta är inte det, de är bara tacksamma för det lilla de får. Och attityden bland sjukhuspersonalen är minst sagt skrämmande, det finns ingen passion, ingen stolthet. På ett sätt kan man förstå denna attityd eftersom arbetsbördan på all personal är enorm, men det gör den inte acceptabel. Det här landets hälsosystem behöver byggas upp på nytt från grunden om vi ska se någon verklig förändring. En stor uppgift för en regering, men en som borde prioriteras högt, om inte hälsa ska förbli en klassfråga.

 

ANGRY UPDATE / UPPRÖRD UPPDATERING:

Every morning since my maid´s mother was injured I have asked her about any progress. Yesterday she said that the mother was suppose to go into theater as the x-ray had revealed that the hip was dislocated. Today when asking about that she told me that they where not able to go thru with the surgery as they do not have the “machine” required! So this old and nearly blind woman will today be transferred to the university hospital in Lusaka. And who knows how long she will once again have to wait until her injury has been seen to! I am both angry and sad, this is so wrong, Zambias health care system is surely unhealthy!

 

Varje dag sen mitt hembiträdes mamma skadade sig har jag frågat henne om förändringar. Igår berättade hon att mamman skulle in på operation då röntgen hade visat att höften var urled. Idag när jag frågade om detsamma sa hon att de inte hade kunnat genomföra operationen då den “maskin” som behövdes inte finns. Så idag ska denna gamla och nästan blinda kvinnan förflyttas till universitetssjukhuset i Lusaka. Och vem vet hur länge hon åter igen får vänta där innan hennes skada omhändertagen. Jag är både arg och ledsen, det här är så fel, Zambias hälsovård är verkligen ohälsosam!


Advertisements

One thought on “Unhealthy health care

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s